RODO - ZMKGK

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zarządzaniu Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice znajdują się pod adresem mailowym: biuro@zmkgk.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b,c, ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
  3. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa po zakończeniu umowy.
  6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. W przypadku wątpliwości co do przetwarzania  danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  8. Wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych prosimy kierować na adres administratora - biuro@zmkgk.pl
Podpisał: Robert Gregorczyk
Dokument z dnia: 04.02.2020
Dokument oglądany razy: 828
Opublikował: Artur Rusinek
Publikacja dnia: 21.02.2022, 14:42
Wydruk ze strony: bip.zmkgk.pl z dnia: 29.02.2024 02:37:45
MegaBIP - program do prowadzenia stron podmiotowych BIP: www.MegaBIP.pl