Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
ul. Przemysłowa 15

26-900 Kozienice
email: biuro@zmkgk.pl
NIP: 812-191-53-46
REGON: 146445654
ZMKGK w Kozienicach pracuje w godzinach:
Poniedziałek - Piątek: od 730 do 1530

RODO - ZMKGK

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, ul.Radomska 36, 26-900 Kozienice. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zarządzaniu Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice znajdują się pod adresem mailowym: biuro@zmkgk.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b,c,d,e,f ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
  3. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa po zakończeniu umowy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. W przypadku wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pan danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  8. Wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres administratora - biuro@zmkgk.pl

Opublikował: Artur Rusinek
Publikacja dnia: 12.05.2021, 07:18
Dokument oglądany razy: 94
Podpisał: Robert Gregorczyk
Dokument z dnia: 04.02.2020