MegaBIPZMKGK

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
ul. Przemysłowa 15
26-900 Kozienice
email: biuro@zmkgk.pl

NIP
: 812-191-53-46
REGON: 146445654
ZMKGK w Kozienicach pracuje w godzinach:
Poniedziałek - Piątek: od 730-1530

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
ul. Przemysłowa 15
26-900 Kozienice
email: biuro@zmkgk.pl

NIP
: 812-191-53-46
REGON: 146445654
ZMKGK w Kozienicach pracuje w godzinach:
Poniedziałek - Piątek: od 730-1530

Sprawozdania finansowe


Załączniki:
 1. Bilans za 2023 rok (14.05.2024, 11:13) - pobrań: 3
 2. Informacje dodatkowe wraz z tabelami (14.05.2024, 11:14) - pobrań: 1
 3. Rachunek zysków i strat (14.05.2024, 11:15) - pobrań: 4
 4. Wyłączenia (14.05.2024, 11:15) - pobrań: 1
 5. Zestawienie zmian funduszu jednostki (14.05.2024, 11:16) - pobrań: 3
 6. Bilans za 2020 rok (10.05.2021, 12:41) - pobrań: 425
 7. Informacja dodatkowa do bilansu (10.05.2021, 12:44) - pobrań: 237
 8. Rachunek zysków i strat (10.05.2021, 12:44) - pobrań: 229
 9. Tabele do informacji dodatkowej (10.05.2021, 12:45) - pobrań: 203
 10. Wzajemne wyłączenia (10.05.2021, 12:45) - pobrań: 234
 11. Zestawienie zmian w funduszu jednostki (10.05.2021, 12:46) - pobrań: 222
 12. Bilans za 2021 rok. (06.05.2022, 09:12) - pobrań: 44
 13. Informacja dodatkowa do bilansu za 2021 rok. (06.05.2022, 09:13) - pobrań: 42
 14. Rachunek zysków i strat za 2021 rok. (06.05.2022, 09:13) - pobrań: 41
 15. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok. (06.05.2022, 09:15) - pobrań: 36
 16. Bilans za 2022 rok (10.05.2023, 10:58) - pobrań: 41
 17. Informacja dodatkowa wraz z tabelami (10.05.2023, 10:59) - pobrań: 48
 18. Rachunek zysków i strat (10.05.2023, 11:00) - pobrań: 43
 19. Wyłączenia (10.05.2023, 11:00) - pobrań: 39
 20. Zestawienie zmian funduszu jednostki (10.05.2023, 11:01) - pobrań: 43
Opublikował: Artur Rusinek
Publikacja dnia: 10.05.2021, 12:39
Dokument oglądany razy: 2 870
Podpisał: Rober Gregorczyk
Dokument z dnia: 10.05.2021